Projekt 2

Senior Apartmanház

A tervkészítés célja

Jelen terv készítésének célja, hogy felvázolja a „Szépkorúak Apartman ház” létrehozását, a felépítendő intézmény működtetését, továbbá meggyőző képet adjon, a befektetett tőke megtérüléséről.

Időskorúak speciális gondozása

A projekt szempontjából jelentős bevételek generálhatóak az un. időskorúak speciális gondozásából. A megnevezés nem véletlen, annak ellenére, hogy nyugdíjasok granni (garzon) apartmanban történő ellátásáról beszélünk. Ez az ellátás forma a magas szépkorúak száma, a felnőtt gyerekek idő- anyagiak hiányban „magára hagyott”, de megfelelő anyagi háttérrel rendelkező embereket jelenti. Az igény egy hotelszolgáltatást nyújtó, speciálisan az idősek részére (nem elfekvő) kialakított részleget jelenti. E korosztály részére pedig nagyon minimális az ilyen helyek száma. 

Jogszabályok:

1997. évi CLIV. Törvény

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.

9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

A 1995. évi CXVII. személyi jövedelemadóról szóló törvény 63.§ (1) és (2) pontja alapján bérleti szerződés kötése esetén a lakásértékesítésből származó jövedelem után az adóalap a befizetett bérleti díj összegével csökkenthető.

Alapszolgáltatás – havi térítési díj ellenében

MINDENKI SZÁMÁRA ELŐÍRT TÉRÍTÉSI DÍJ: ………… Ft / fő

Állami normatíva: ………… Ft /fő

Egyszeri befizetés: max. …………. Ft lehet

A projekt alapja

A megvalósítandó projekt az Európai viszonyokra alapozott demográfiai és környezeti helyzetre kíván választ, megoldást adni. A jelenlegi társadalmi összetételben jelentős az időskorúak száma, akik családi vagy egészségügyi helyzetük miatt egyedül már nem képesek ellátni magukat, vagy csupán életük hátralevő részében tisztes, nyugodt körülmények között szeretnék tölteni idejüket.

A projekt során megvalósítandó szolgáltatást nem csak a magára maradt, özvegy, egyedül élő, vagy gyermektelen idős emberek választhatják. A családban vagy házastársi kapcsolatban élők számára is megnyugtató és biztonságos alternatívát jelent a kellemes és kényelmes környezetet, színvonalas életminőséget, állandó felügyeletet és szakápolást biztosító nyugdíjas apartmanba való beköltözés.

Hosszútávú célként elsősorban a projekt nyereségességét szeretnénk megjelölni, valamint, hogy a vállalkozás a térségben ismert és elismert szépkorú embereinek magas színvonalon történő ellátását biztosító intézménye legyen. Jelenleg a térségben magas kategóriájú ellátó intézmény nem található. Célunk egy olyan szegmens megnyerése, amely igényes, ugyanakkor családias környezetet preferál. 

Középtávú célként a befektetet tőke megtérülése az elérni kívánt szándék, nem figyelmen kívül hagyva a működés minőségének és zavartalanságának megtartása.

Rövidebb idő intervallumban fontos egy megfelelően pozitív, megbízható kép kialakítása, valamint a vállalkozás megismertetése mind a lakosság, mind pedig a szolgáltatást igénybe vehetők körében. 

Ezen célok elérése érdekében elsődleges szempont egy megfelelő marketingterv kidolgozása, amiben kiemelt szerepet kap a PR tevékenység, amely kiállításokon, rendezvényeken keresztül a „ Szépkorúak Apartman ház” megismertetését segíti.  A megfelelő kapcsolat- és szerződésrendszer kialakítása pedig lehetőséget nyújt arra, hogy néhány közvetítő iroda, jutalék fejében értékesíti a Zala Völgye Szépkorúak Apartman háza szobáit. Szeretnénk felvenni a kapcsolatot az egyházak által üzemeltetett, hasonló szolgáltatást nyújtó intézményekkel is, felajánlva részükre szabad kapacitásainkat,

A projekt elemei

A Projekt helyszíne és megvalósítási területe Kehidakustány, mely a Zalaszentgróti kistérséghez tartozik.  Infrastrukturális ellátottsága jó. A hármas határ közelsége jellemző a településre: Szlovénia: 85 km, Horvátország:95 km, Ausztria:95 km. A reptéri közlekedés a Sármelléken (17km) üzemelő nemzetközi reptéren keresztül biztosított. 

A felépítendő nyugdíjas egyszintes létesítmény 80 főt befogadó, apartmanokból állna, amelyekben az idős emberek állandó segítése, felügyelete, ápolása, gondozása magas színvonalon kerül megvalósításra. 

Az apartman és szobák mellet étkező, társalgó, orvosi és nővér szoba, olvasószoba, terápiaszoba, vendégszoba valamint szakemberek által összeállított foglalkoztató programok szolgálják a lakók kényelmét és egészségét.  A csendes falusi környezet és a Zala-völgye szépsége biztosítja az idős emberek nyugalmát, az egészséges környezet az aktív pihenés lehetőségét. A szakorvosi ellátás egy részét helyben, a speciális igényeket a környező korházakban, illetve szakrendeléseken történik.

Az otthon nyitott, a látogatók, barátok, rokonok fogadása, a szabad kijárás mindenkor biztosított. A felépítmény építése és belső kialakítása során a legfontosabb szempont, hogy teljes mértékben megfeleljen a bentlakók életkori sajátosságainak. A folyosók szélessége, küszöbök mellőzése, kapaszkodók kiépítése is ezt segítik elő. A biztonságról kamerás biztonsági rendszer, tűz és füstjelző rendszer, 24 órás portaszolgálat gondoskodik.

A felépítendő létesítmény egy 80 lakót befogadó, idősek apartman háza. A terület adottságait kihasználva a földszinti épületben az apartman szobák, illetve a mellettük elhelyezett közös helységek biztosítják az idős, ellátásra szoruló lakók számára a színvonalas elhelyezést és a tartalmas életvitelt.

A teljes ellátás keretében orvosi ellátás és 24 órás nővér szolgálat áll a lakók rendelkezésére. Az étkező a lakók egészségi állapotának és a vonatkozó előírásoknak megfelelő, higiénikus, kulturált körülmények között biztosít étkezést, de egyénileg vagy közösen is lehet főzni az erre kialakított konyhákban.

A lakók saját ruházatukat használják, de mind a lakók, mind az otthon dolgozói számára biztosítható a ruhák és textíliák mosása és vasalása. Mind a lakó, mind a közösségi terek takarítása biztosított.

A szabadidő eltöltését szakemberek által szervezett programok (klubok, szakkörök, összejövetelek, testmozgás) teszik lehetővé.

Szolgáltatások részletezése

Alapszolgáltatás, mindenki számára minimálisan fizetendő havi térítési díj ellenében vehető igénybe. Két beköltöző esetén a második beköltözőnek kedvezményesebb díjat kell fizetnie

Egészségügyi és szociális szolgáltatások

 •  orvosi rendelés helyben heti egy alkalommal
 • apartman házunk háziorvosán keresztül beutalóval szakorvoshoz jutás lehetősége
 • esetenként helyben szakorvosi rendelés – ortopédia, szemészet, reumatológus
 • nővérszolgálat 24 óra – sürgősségi esetek ellátása
 • lakásokban felszerelt 24 órás jelzőrendszeres nővérhívó készülék biztosítása
 •  gyógyszerészi rendelés helyben a személyes gyógyszer átvételkor
 •  rendszeres egészségügyi szűrővizsgálatok: vércukor-vérnyomásmérés, diétás tanácsadás

Klub jellegű szolgáltatások, foglalkozások a szociális készségek megőrzésére és fejlesztésére

 •  Hitélet gyakorlás feltételeinek biztosítása
 • Életviteli támogatás
 • Mentálhigiénés tanácsadás– egyéni esetkezelés 
 •  Közösségépítés, közösségi programok
 •  Hozzátartozók és lakók közötti kapcsolat segítése, a kapcsolattartás elősegítése
 • Játék-programok
 •  Egyház és állami ünnepek, névnapok – születésnapok megünneplése 
 •  Szellemi és fizikai kondíciók megtartására – javítására irányuló programok
 •  Időskori torna, sportolási lehetőség, relaxáció, gyógytorna
 •  Egészségügyi és életvitelre vonatkozó tanácsadás /felvilágosító előadások

A szabadidő hasznos eltöltésére irányuló szolgáltatások

 • Olvasószoba, internetszoba, napilapok, folyóiratok elérhetősége
 • Közösségi aktivitást építő kulturális és szórakoztató programok (pl. idősek napja, sport nap, bál,  bográcsos nap, filmvetítés)
 • Kulturális rendezvények meghívott szereplőkkel (előadások, kiállítás, felolvasás)
 • Intézményen kívül szervezett kulturális szórakoztató programok (színház, hangverseny, koncert, múzeum, kiállítás, ünnepségek
 • Nosztalgia estek
 • Zenés- táncos programok, néptánc csoport, népdal kórus, énekkar
 • Kreatív művészeti, kézműves foglalkozások
 • Játékok, vetélkedők, kártya-és társasjátékok
 • Kirándulások szervezése

Lakóink megtartják önálló életvitelüket. Szolgáltatásainkat a kompetencia-határok maximális betartása mellett biztosítjuk, amelyek minden esetben választhatóak és nem kötelezőek a lakóink részére.

Külön térítendő, egyéb szolgáltatások

A következő, személyes igények szerint felmerülő étkezési, egészségügyi és egyéb szolgáltatások külön térítendők:

Az épület minden apartmanja, szobája egyedi elektromos mérőórával, hőmennyiség-mérővel, illetve hideg-melegvíz fogyasztását mérő órával kerül átadásra. A használati egységen belüli fogyasztások így pontosan és korrekten kerülhetnek elszámolásra, amelynek költségeit a bentlakó köteles téríteni. 

Ápolás – gondozás
Abban az esetben, ha valaki állandó ápolásra és gondozásra szorul, akkor vele külön szerződést kötünk és azt a megállapodás szerint biztosítjuk. Természetesen ezt a munkát szakápolóink végzik.

Étkeztetés
Étkezdénkben naponta ötszöri étkezést tudunk biztosítani, közétkeztetési árakon. Az ételt munkatársaink elegáns környezetben, az Apartman ház saját éttermében szolgálják fel. Akadályoztatás esetén az ételt lakóink elvihetik, vagy kérésre munkatársaink a lakóegységbe viszik. Szükség esetén diétás étkezést biztosítunk a háziorvos által előírt betegség-típusoknak megfelelően. Szolgáltatásunk során az ételek mennyiségére és minőségére fokozott figyelmet fordítunk.

Kávézó
Az Apartman házban kialakított kávéházban tudjuk vendégül látni a lakóinkat, ahol klasszikus kávéházi szolgáltatásokat nyújtunk: reggel friss sütemény és kávé mellett olvashatja el lakónk a napilapokat.

Takarítás – vásárlás
Lakóink részére a házi segítségnyújtás keretein belül igény szerint heti, illetve havi rendszerességgel vállalunk takarítást az apartmanban, térítési díj ellenében. A takarítás és vásárlás térítési díja a jogszabályi feltételeknek megfelelő óradíj szerint történik eseti vagy állandó jelleggel.

Mosás – szárítás – vasalás
Az Apartman házban található  mosókonyha és szárító helyiség, ami áll lakóink rendelkezésére. Igény szerint munkatársaink elvégzik a mosást, szárítást és vasalást, a házi segítségnyújtás keretein belül megállapított térítési díj ellenében eseti vagy állandó jelleggel.

Fodrász, kozmetika, manikűr, pedikűr
A Zala Völgye Szépkorúak Apartman házban egy szépségszalon áll lakóink rendelkezésére, így házon belül vehetnek igénybe fodrász, kozmetikus, manikűr és pedikűr-szolgáltatásokat.

A projekt jogi és anyagi környezete

A működés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit állami szabályozás határozza meg. A rendeletekben foglaltak betartása feltétele a működési engedély kiadásának, illetve az állami működési támogatás megigénylésének.